Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb

Sundbornsån

Träning | Turer/Kanotleder

SundbornsånFrån Sundborn till Hosjöholmen hittar du fin natur, trevlig å och lite spänning vid forsarna klass II i Krokfors och i Hosjöholmen.

6,5 km för alla åldrar och ambitionsnivåer.

Passar familjer som vill bada eller idrottare som tränar multisport och störtlopp.

Kontakta Falu kanotklubb om du vill ha tips för denna trevliga turen. Klubbhuset ligger i Hosjöholmen 1 mil från Falu centrum.

Karta och mer info finns under uthyrning.

 

Störtlopp och multisport!

Träning | Störtlopp/Multisport

Multiport och störtlopp har mycket gemensamt. Om du vill lära dig paddla och tävla i multisport kan vi rekommendera att börja med Falu kanotklubbs kajaker. Vi har olika modeller för störtlopp och multisport, i plast- och kompositmaterial, lämpade för Sundbornsåns forsar (klass II-III). Mer info finns under uthyrning.

Störtlopp Falu kanotklubb

Broschyr kanotleder

Träning | Turer/Kanotleder

Falu Kanotklubb har tillsammans med fem intresseföreningar restaurerat kanotleden mellan Balungen och Runn, som iordningställdes av Länsstyrelsen i Dalarna åren 1976-77. Samtidigt har en ny kanotled mellan Marnäsån och Lingan skapats.

Broshyren ”Kanotleder i Falu Kommun” säljs på Falu Turistbyrå.

Falu Turistbyrå
Trotzgatan 10-12
791 83 Falun

Telefon:+46 (0)771-62 62 62

E-post: falun@visitsodradalarna.se

www.visitsodradalarna.se

Kanotslalombanan i Hosjöholmen

Träning | Kanotslalombanan

Kanotslalom Falu kanotklubb

Kanotslalombanan i Hosjöholmen är en av världens bästa för grundträning och vardagsträning för barn, ungdomar och vuxna. Från nybörjare upp till mycket hög nivå. Även för yppersta landslagsaktiva är en bana som Hosjöholmen guld värd för en stor andel av träningen. 

För att banan ska verkligen vara värdefull fordras att den är väl skött. För effektiv träning är det önskvärt med variation och det får vi genom många portar, som är lätt att justera och som utnyttjar de bästa bakvattnena, vågor och strömmar, och där det är djupt.


Det är viktigt att ständigt hålla allt runt banan i gott skick. Man kan likna en trasig slalombana som ett hus med en trasigt fönster. En trasig ruta är början till mer förstörelse. Raskt är hela kåken vandaliserad. En bana i toppklass är en förutsättning för att nå toppklass – om den inte sköts skulle det vara ett allvarligt tecken. Vi vill ju i Falun inte bara vara bäst, utan också vara bra och segra stort.


Skötseln av slalombanan är ett kontinuerligt arbete året runt. Man bör räkna med att varje vecka behöva göra någon åtgärd. Målet bör vara ständig förbättring. För skötseln ansvarar de som tränar mest. De kan sammankalla till större arbetsinsatser.


Vintertid slits banan särskilt hårt. Om det plötsligt blir mycket kallt så måste man ut i forsen ändå för att dra in portarna. Annars bryts de sönder. Träningsrekord i kyla är minus 22 så att spendera 10 minuter för att rädda portar och då bespara sig en massa reparationsjobb är knappast mycket begärt. Framför allt är det smart.


Is på portarna lossnar mycket lättare om käpparna är ordentligt målade. När man slår av isklumpar från portar med paddeln, nöts portarna kraftigt, liksom din paddel. Det är bättre att slå av isklumpar mot kanoten – och helst undvika att de bildas som sagt.


Sommartid är ett annat bekymmer genom mestadels (tjuv)fiskare som saboterar. Därför sitter linorna högt upp för att de skall vara svåra att nå. Träden kan rensas från lågt sittande grenar att klättra på och stegar tas bort så att nedklippning försvåras. Andra som förstör är badande som glatt tar tag i portar när de åker luftmadrass. Skolklasser på besök har ibland gjort det – informera !


Bäver finns det mycket av. De kan under vårarna snabbt fälla många träd med portlinor. Dessa träd kan skyddas genom nät kring nedre delen av stammen. Vårflod ändrar forsen varje år och förflyttar tonvis med sten som ibland hamnar mitt i ett bakvatten. Förummelse att fixa detta får alla lida av, varenda pass.


Sammanfattningsvis

- Skall banan skötas kontinuerligt av de som tränar mest

- Portlinor skall vara väl spända på hög höjd

- Justeringsöglor skall placeras på lagom nivå så att portarna är lätt justerbara

- Såväl vinter som sommar är utmaningar som fordrar extra ansträngning

- Portkäppar skall regelbundet målas och skötas om

- Portar skall finnas längs hela forsens längd


Material för slalombanan

Klubben har pengar för att sköta slalombanan. Material för att reparera banan finns i klubbhuset och är det något som saknas så säg till styrelsen.

- Portkäppar: rundstav

- Ståltråd: 3 kg, ca 150 meter, 1,5 mm i diameter

- Justerlina: 2,8 mm i diameter

Kanotslalom Falu kanotklubb


Beskrivning Balungen-Runn

Träning | Turer/Kanotleder

Leden går genom typisk småbrukarbygd med mycket vacker natur och är en utmärkt familjetur.


Läs resten av artikeln »»