Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb

Stadgar Falu Kanotklubb

Klubbutveckling | Stadgar & Policy | Föreningsinfo | Styrelsen

Stadgar Falu Kanotklubb (senast ändrade av årsmötet 2009)

Föreningens stadgar är ett viktigt dokument, själva grunden för verksamheten. Speciellt viktiga blir de om det uppstår en konflikt. Falu kanotklubbs stadgar baseras på Riksidrottsförbundets Normalstadgar för Idrottsföreningar. Normalstadgarna är i sig inga stadgar utan ska ses som ett underlag för upprättande av föreningarnas egna stadgar. Nya idrottsföreningar som bildas liksom gamla föreningar som ska göra en stadgeöversyn rekommenderas att använda normalstadgarna.

 

Falu Kanotklubb är certifierad ”Utmärkt Förening” (2011-02-14)

Aktuellt | Nyheter | Klubbutveckling | Stadgar & Policy

Falu kommun hjälper idrottsföreningar att säkerställa kvaliteten inom barn- och ungdomsverksamhet. Nu är Falu kanotklubb en av kommunens certifierade föreningar. Detta efter att vi tagit fram och presenterat klubbens policydokument.

Falu kommuns hemsida kan du läsa mer om samarbetet mellan SISU Dalarna, Falu kommun och lokala idrottsföreningar.

Falu kanotklubbs policy

Klubbutveckling | Stadgar & Policy

Här finns klubbens policy. Det är levande dokument och ändras när du eller andra medlemmar ser behovet av ändringar.

Skicka dina synpunkter och kommentarer till klubbens styrelse via e-mail info@falukanotklubb.se eller genom att ringa klubbens ordförande – Bo-Marcus Lidström 070-604 83 31. Ändringar tas upp vid styrelsemöte.

FKK-BarnUngdomspolicy-6dec2010

FKK-drogpolicy-6dec2010

FKK-trafikpolicy-6dec2010