Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb

VB 2014 & VP 2015

Föreningsinfo | Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2014   &   Verksamhetsplan 2015

Ett fantastiskt år 2014!

Aktuellt | Nyheter | Föreningsinfo | Styrelsen

Klubben hade årsmöte i slutet av januari och tog då definitivt avstamp mot ett spännande 2014. Verksamhetsplanen innehåller många läger, tävlingar och aktiviteter som passar såväl stora som små. Tävlingsprogrammet som klubben engagerar sig i är omfattande, med de flesta tävlingar i närområdet för största möjliga värde för medlemmar. Dalacupen i slalom och störtlopp blir ett spännande grepp. Utöver tävlingar blir det också läger och familjeutflykter till Västerdalälven.

Direkt när skolorna slutar åker klubbens ungdomar från grupper A, B, C till Tjeckien på ett tvåveckorsläger. Dit är också föräldrar välkomna. I augusti blir det två klubbläger i Lissfors för alla träningsgrupper. Klubben kan hjärtligt hälsa Tommy Göransson välkommen som ordinarie styrelseledamot. Han har som suppleant deltagit på varje styrelsemöte under gångna året och har visat ett starkt engagemang.

Verksamheten under 2013 gicks också igenom under årsmötet. Mycket bra saker hände. Ett nytt fint kök, ett bra omklädningsrum för damer och många bra arrangemang och mycket övrig positiv utveckling. Ekonomin är under kontroll och medel har använts och planeras att även fortsättningsvis nyttjas för en stadigt bättre verksamhet.

Styrelsen 2014 består av

  • Bo-Marcus Lidström (ordförande)
  • Johan Strandberg
  • Isak Öhrström
  • Amanda Fagerlund
  • Tommy Göransson
  • Lars Dittlau
  • Lena Hagström
  • Suppleanter: Jonas Friedel och Andreas Lagerkvist
  • Valberedning: Bo Nilsson (ordf.), Isak Öhrström, Annika Göransson
  • Revisor: Therese Nilsson

Årsmöte 30 januari 2014

Aktuellt | Nyheter | Föreningsinfo | Styrelsen

images-23Välkommen till Falu kanotklubbs årsmöte!

Torsdag 30 januari 2014 kl 18 i klubbhuset

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsplan 2014

Aktivitetskalender 2014

Vi bjuder på fika och glatt humör.

Årsmötet avklarat och Guldpaddeln överlämnades! (2013-01-26)

Aktuellt | Nyheter | Föreningsinfo | Styrelsen

Guldpaddeln Forshändelse SM Slalom & Störtlopp 2012Årsmötet avklarades med bravur. Det inleddes med en presentation av klubbens verksamhet och därefter följde årsmötesfrågorna med många intressanta diskussioner och många bra förslag. Detta kommer säkerligen att föra klubben framåt. Stort tack till avgående ledamöter, Maria Jalakas och Helene Jakobsson som har gjort  mycket fina insatser för föreningen. In kliver två nya ledamöter, Lena Hagström (ledamot) och Tommy Göransson (suppleant). Härligt!

Mitt under mötet kom Göran Glivberg från Kanotklubben Strömstararna, och överlämnade en Guldpaddel till klubben – för Årets Forshändelse vid Forsgalan 2012 (SM Kanotslalom & Störtlopp 2012). Kunde inte komma mer lägligt.

Sålunda består Falu Kanotklubbs ledning av:
Läs resten av artikeln »»

Stadgar Falu Kanotklubb

Klubbutveckling | Stadgar & Policy | Föreningsinfo | Styrelsen

Stadgar Falu Kanotklubb (senast ändrade av årsmötet 2009)

Föreningens stadgar är ett viktigt dokument, själva grunden för verksamheten. Speciellt viktiga blir de om det uppstår en konflikt. Falu kanotklubbs stadgar baseras på Riksidrottsförbundets Normalstadgar för Idrottsföreningar. Normalstadgarna är i sig inga stadgar utan ska ses som ett underlag för upprättande av föreningarnas egna stadgar. Nya idrottsföreningar som bildas liksom gamla föreningar som ska göra en stadgeöversyn rekommenderas att använda normalstadgarna.