Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb

Tränarkonventet bekräftade kulturförändring i kanotslalom (2013-10-13)

Utbildning | Coachningskonferens | Aktuellt | Nyheter

Tränarkonvent

Kunskap och tålamod är två ord som kan sammanfatta Tränarkonventet för Kanotslalom som arrangerades under helgen i Falu kanotklubbs lokal.

Blickar man bakåt i tiden har föreningar med kanotslalom inte arbetat med attityd kring trygghet och säkerhet vid träning  i fors. Det har gjort det svårt att behålla medlemmar, då många blivit skrämda.

Idag finns två viktiga dokument, Kanotslaloms Kravprofil och Utvecklingstrappa. De har ändrat synen på hur slalomträning bör bedrivas och allt fler klubbar använder dem. Genom kunniga och erfarna tränare får barn, ungdomar och vuxna bättre förståelse för kanotslalom som tävlingsidrott och vägen från nybörjare till hög nivå. Dokumenten är sammankopplade med utbildningsmaterial för Forsinstruktör och Boken Börja paddla slalom.

Flera diskussioner under Tränarkonventet kretsade kring hur man skapar en trygg och säker idrott. Slutsatsen var att om utvecklingen i fors sker i små steg, med varierande övningar och med kunniga tränare, kommer unga och vuxna att ständigt utvecklas på ett säkert och tryggt sätt.

Konventet poängterade att det inte finns någon motsättning mellan att ha kul och att träna för tävling – tvärtom, den enskilda klubbens slalomtränare påverkar detta med sin attityd och kunskap. Genom tränare med djupa kunskaper får fler chansen att fortsätta paddla hela livet.

Tränarkonvent

Tränarkonventet bekräftade den kulturförändring som pågår inom klubbarna och deras syn på utveckling av slalomaktiva. Ett annat område som diskuterades var Kravprofilens viktigaste kapitel – Organisation.  En ung deltagare poängterade organisationens betydelse med att ”saker händer för att vi har bestämt att det skall hända” och avsåg Falu Kanotklubbs många små men systematiska delbeslut i arbetet att bli en av Sveriges största kanotklubbar. Att Svenska Kanotförbundets styrelse strukit organisationsdelen i Kravprofilen ändrade inte konventets syn på dess avgörande betydelse.

Konventet avslutades med ett föredrag om axelskador och främst om axeln ur led. Dels varför det sker, vad man gör när det händer och hur man kan förebygga skador.

I jämförelse med tidigare års tränarkonvent i Svenska Kanotförbundet som officiellt varit riktade till alla kanotgrenar, hade detta konvent helt och hållet annorlunda innehåll. Deltagarna avslutade med en uttryckt önskan till fler konvent, då det finns mer att arbeta kring. Med tanke på att det var det första tränarkonventet för kanotslalom någonsin, var det definitivt ett bra steg framåt – inte minst då det gav engagerade från flera klubbar en möjlighet till en trevlig dag tillsammans och med många riktigt bra diskussioner.

Kravprofil Kanotslalom

Utvecklingstrappa Kanotslalom