Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb

Stadgar Falu Kanotklubb

Klubbutveckling | Stadgar & Policy | Föreningsinfo | Styrelsen

Stadgar Falu Kanotklubb (senast ändrade av årsmötet 2009)

Föreningens stadgar är ett viktigt dokument, själva grunden för verksamheten. Speciellt viktiga blir de om det uppstår en konflikt. Falu kanotklubbs stadgar baseras på Riksidrottsförbundets Normalstadgar för Idrottsföreningar. Normalstadgarna är i sig inga stadgar utan ska ses som ett underlag för upprättande av föreningarnas egna stadgar. Nya idrottsföreningar som bildas liksom gamla föreningar som ska göra en stadgeöversyn rekommenderas att använda normalstadgarna.