Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb

Lyckad coachningskonferens i kanotslalom (2015-03-17)

Utbildning | Coachningskonferens | Aktuellt | Nyheter

Kanotslalom coachningskonferens 201514-15 mars samlades 25 personer från Sverige, Norge och Danmark för två dagars föreläsningar och diskussioner om att coacha kanotslalom, med flera olika ingångsvinklar. Helgen inleddes med att granska begreppet Talang och hur man rekryterar nya aktiva på ett kvalitativt sätt. Teori varvades med praktiska tips, som exempelvis teori om hur man övar teknik effektivt och hur man som coach lägger upp passen för detta. Två timmar användes för att analysera kanotslalomteknik på video, från bassängpadddling till avancerad fors.

Förutom konferensen i sig, där ett stort kunskapsfält gicks igenom på kort tid, gavs mycket tid till diskussioner på fikaraster och tid för socialt umgänge och nätverkande mellan länder och klubbar. En läslista, kursmaterial och mycket mer därtill fick varje kursdeltagare med sig hem.

Utvärderingen i slutet var mycket positiv, men då detta var den första riktiga coachningskonferensen någonsin om kanotslalom så finns naturligtvis en förbättringspotential. Det fanns önskemål om mer videoanalys och tillfälle för att öva coachning med andra. Planen är att de träningsläger för ungdomar som slalomkommittén ordnar under 2015 skall ge tillfälle till detta.

Bilder