Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb

Ledarträff & Årsmöte 23 januari 2019

Föreningsinfo | Styrelsen

Falu kanotklubb

Falu kanotklubb har ambitiösa planer för 2019! Paddlingsaktiviteter för olika målgrupper planeras och det blir en spännande utmaning att genomföra allt. Datum för styrelsemöten kommer att finnas anslaget i klubbhuset. Medlemmar välkomnas att komma med idéer och förslag innan möten. Nedan finns namn på styrelseledamöterna. Tala med dem och med Soizick som hjälper till att samordna verksamheten. Välkommen till ett nytt spännande paddlingsår!!!

Falu kanotklubbs styrelse 2019
Bo-Marcus Lidström (ordf.), Andreas Blixt, Johan Strandberg, Amanda Fagerlund, Alva Persson, Lars Dittlau, Isak Öhrström
Suppleanter: Martin Whillans, Denise Wettergren Unger
Valberedning: Fredrik Lindberg (ordf.), Björn Mattsson

Verksamhetsberättelse 2018  –  Verksamhetsplan 2019

Falu kanotklubb