Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb

Portdomare i kanotslalom

Utbildning | Utbildningsmaterial

I detta dokument hittar du grundläggande principer och regler. Det finns också övningar.

På Franska Kanotförbundets hemsida hittar du en pedagogisk film. Notera att filmen är stor och är komprimerad. Körs som Video (på Mac : dra den nedladdade mappen och släpp över ikonen för DVD-spelare).

Titta gärna också på denna film på youtube. Öva att notera islag. Kan du se var de slår i eller om de missar port?