Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb

Kanotslalombanor för barn och ungdomar

Klubbutveckling | Idrottslyftet | Aktuellt | Nyheter

Kanotslalombana-for-barn-ungdomar1Sedan 2013 samarbetar Falu kanotklubb med flera föreningar i Dalarna, för att attrahera och behålla fler barn och ungdomar till kanotslalomidrotten. De olika Idrottslyftsprojekt som har genomförts visar att kanotslalombanor på slätvatten och i lätt fors är en grundförutsättning för att sporten växer.

Kanotslalomidrotten behöver lättillgängliga slalombanor för nybörjare, dvs. vattendrag med lugnt vatten och lätt fors klass I-II. Där kan barn, ungdomar och vuxna lära sig paddla slalom utan att bli rädd. De känner sig trygga i sin kajak, vilket är en förutsättning för att vilja fortsätta paddla och uppleva glädje.

Foldern som har nyligen producerats med hjälp av Idrottslyftet, visar exempel på hur en kanotslalombana på slätvatten och i lätt fors ser ut, samt hur det kan iordningställas på enkelt sätt. Förhoppningsvis blomstrar liknande idrottsanläggningar överallt i hela Sverige.

Kanotslalombanor-for-barn-ungdomar (2015)