Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb

Falu Vildvattenpark är öppen!

Aktuellt | Nyheter

Falu Vildvattenpark är nu öppen. Det blir fantastiskt för många och för alla medlemmar i Falu kanotklubb. Mer info om klubbverksamhet uppdateras så småningom. Mer om parken kan du läsa på www.faluvildvattenpark.se