Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb

Falu kanotklubbs policy

Klubbutveckling | Stadgar & Policy

Här finns klubbens policy. Det är levande dokument och ändras när du eller andra medlemmar ser behovet av ändringar.

Skicka dina synpunkter och kommentarer till klubbens styrelse via e-mail info@falukanotklubb.se eller genom att ringa klubbens ordförande – Bo-Marcus Lidström 070-604 83 31. Ändringar tas upp vid styrelsemöte.

FKK-BarnUngdomspolicy-6dec2010

FKK-drogpolicy-6dec2010

FKK-trafikpolicy-6dec2010