Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb

Falu Kanotklubb är certifierad ”Utmärkt Förening” (2011-02-14)

Aktuellt | Nyheter | Klubbutveckling | Stadgar & Policy

Falu kommun hjälper idrottsföreningar att säkerställa kvaliteten inom barn- och ungdomsverksamhet. Nu är Falu kanotklubb en av kommunens certifierade föreningar. Detta efter att vi tagit fram och presenterat klubbens policydokument.

Falu kommuns hemsida kan du läsa mer om samarbetet mellan SISU Dalarna, Falu kommun och lokala idrottsföreningar.