Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb

Ett fantastiskt år 2014!

Aktuellt | Nyheter | Föreningsinfo | Styrelsen

Klubben hade årsmöte i slutet av januari och tog då definitivt avstamp mot ett spännande 2014. Verksamhetsplanen innehåller många läger, tävlingar och aktiviteter som passar såväl stora som små. Tävlingsprogrammet som klubben engagerar sig i är omfattande, med de flesta tävlingar i närområdet för största möjliga värde för medlemmar. Dalacupen i slalom och störtlopp blir ett spännande grepp. Utöver tävlingar blir det också läger och familjeutflykter till Västerdalälven.

Direkt när skolorna slutar åker klubbens ungdomar från grupper A, B, C till Tjeckien på ett tvåveckorsläger. Dit är också föräldrar välkomna. I augusti blir det två klubbläger i Lissfors för alla träningsgrupper. Klubben kan hjärtligt hälsa Tommy Göransson välkommen som ordinarie styrelseledamot. Han har som suppleant deltagit på varje styrelsemöte under gångna året och har visat ett starkt engagemang.

Verksamheten under 2013 gicks också igenom under årsmötet. Mycket bra saker hände. Ett nytt fint kök, ett bra omklädningsrum för damer och många bra arrangemang och mycket övrig positiv utveckling. Ekonomin är under kontroll och medel har använts och planeras att även fortsättningsvis nyttjas för en stadigt bättre verksamhet.

Styrelsen 2014 består av

  • Bo-Marcus Lidström (ordförande)
  • Johan Strandberg
  • Isak Öhrström
  • Amanda Fagerlund
  • Tommy Göransson
  • Lars Dittlau
  • Lena Hagström
  • Suppleanter: Jonas Friedel och Andreas Lagerkvist
  • Valberedning: Bo Nilsson (ordf.), Isak Öhrström, Annika Göransson
  • Revisor: Therese Nilsson