Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb

Beskrivning Marnäsån-Lingan

Träning | Turer/Kanotleder

Den övre delen (1A-2A) är en forssträcka som är paddelbar i högvatten och bäst lämpar sig för erfarna kanotister i kanadensare eller kajaker som tål tuffa tag. Övriga rekommenderas att starta vid isättningsplats 3A.

Hela sträckan med den långsmala sjön Björkan som enda undantag går längs en smal slingrande å. Starten sker i skogslandskap som successivt övergår i jordbruksbygd.

Sträckan är ca 15 km och utgör, om man slår läger vid övernattningsplatsen i Sör Lingan, en lämplig dagsetapp. Givetvis kan man starta (i vildmarken) högre upp i sjösystemet, ovanför delen som ingår i den iordningställda kanotleden och på så sätt förlänga sin färd.

Kanotvagn rekommenderas starkt.

Svårighetsgrad: lätt – medelsvårt (sträckan 1A-2A), lätt (sträckan 3A-Sör Lingan)
Lämplig tidpunkt: maj-okt
Lägerplatser: rastplats med väderskydd, toalett och sopställ i Enviken vid 5A, övernattningsplats vid sjön Sör-Lingan punkt 9 (se beskrivning Balungen – Runn).
Landtransporter: Marnäs ca 700 m, Enviken ca 150 m, Kolningsgårdarna ca 900 m

Vänster eller höger avser färdriktning från Marnäsån till Runn (nedströms)

1A

Isättningsplats. Startplatsen för den inledande forssträckan ligger ca 2,5 km norr om Marnäs 50 m från vägen vid ett gammalt grustag, hänvisningsskylt finns vid vägen.

OBS! Det rekommenderas att sträckan 1A-2A rekognoseras till fots innan början av paddling. Detta för att för att kunna bedöma om vattenstånd, utrustning och egen förmåga är rätt för att ge sig i kast med denna del. Var även uppmärksam på eventuella hinder i form av omkullfallna träd som kan utgöra en allvarlig fara vid paddling i strömmande vatten.

2A

Upptagningsplats till vänster före betongbron i nedre delen av Marnäsdammen. Landtransport längs vägen ca 700 m.

3A

Isättningsplats på högra sida nedströms bro ca 50 m in från huvudväg på mindre anslutningsväg. Om detta är er startplats uppmanas ni att parkera ev fordon längs huvudvägen i riktning mot Enviken. Vändplats finns på vänstra sida några hundra meter norr om isättningsplatsen. Sopställ finns.
Kanotled - Marnasan-Lingan 1A-3A

4A

Upptagningsplats vid dammen i Enviken. Brygga finns på högra sida ca 50 m före dammen. Landtransport ca 150 m. OBS! Se upp för trafiken vid korsning av länsvägen.

5A

Isättningsplats på vänstra sida ca 20 m nedströms kraftverksbyggnad. Skärmskydd, toalett och sopställ finns till höger om isättningsplatsen. Lämplig plats för middagsrasten. Avstånd till affär mm ca 500 m.

6A

Upptagningsplats vid badplats vänstra sida före bron. Landtransport längs väg ca 900 m förbi forssträcka (ofarbar).

7A

Isättningsplats vid brygga på vänstra sida ca 50 m nedströms bron.

Kanotled - Marnasan-Lingan 2A-7A

Kanotuthyrning, mat & boende: information finns på Falu Turistbyrå

Broschyren som beskriver kanotleden finns också att köpa. (20 kr)

Falu Turistbyrå
Trotzgatan 10-12
791 83 Falun

Telefon:+46 (0)771-62 62 62

E-post: falun@visitsodradalarna.se

www.visitsodradalarna.se