Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb

Broschyr kanotleder

Träning | Turer/Kanotleder

Falu Kanotklubb har tillsammans med fem intresseföreningar restaurerat kanotleden mellan Balungen och Runn, som iordningställdes av Länsstyrelsen i Dalarna åren 1976-77. Samtidigt har en ny kanotled mellan Marnäsån och Lingan skapats.

Broshyren ”Kanotleder i Falu Kommun” säljs på Falu Turistbyrå.

Falu Turistbyrå
Trotzgatan 10-12
791 83 Falun

Telefon:+46 (0)771-62 62 62

E-post: falun@visitsodradalarna.se

www.visitsodradalarna.se