Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb

Starta och utveckla en kanotklubb

Utbildning | Utbildningsmaterial

Omslag-StartaKKEn praktisk handbok för att starta en kanotklubb eller för att vidareutveckla en befintlig klubb. Falu Kanotklubb har sedan 2000 använt många av de tips och idéer som finns i boken, med mycket positivt resultat.

Starta och utveckla en Kanotklubb (2008)

….

….

Här sammanfattas 10 års positiv utveckling med barn och ungdomar i Falu kanotklubb. För att lyckas har vi fokuserat på fyra huvudområden samtidigt: anläggning, utrustning, kompetens och rekrytering.

Fyrklövermodellen (2013)