Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb

Årsmötet 2012 avklarat! (2012-01-26)

Aktuellt | Nyheter | Föreningsinfo | Styrelsen

Årsmötet hölls i salongen på övervåningen, vid konferensbordet, med blänkande väggar och väldoftande nysåpat trägolv. Årsmöten i föreningar är inte precis kända för att vara spirituella och särdeles lustiga. FKK:s har dock som tradition att vara både trevliga och en orgie i gott fika. Så blev det även i år.

Att få ihop personer till alla poster är ett gissel i många föreningar, men i år blev det konkurrens om  styrelseposter – ett angenämt bekymmer. Vi har nu bra besättning för att styra rätt mellan idrottslivets största vågor och valsar.

Årsberättelsen för 2011 vittnar om en omfattande verksamhet. Massor har hänt i föreningen. Det har byggts mycket, men särskilt glädjande är alla nya medlemmar som tillkommit under året, och all paddling och träning i klubbens regi. Ekonomiskt står klubben rustad för att kunna underhålla och ytterligare utveckla verksamheten under 2012.

Planer för 2012 finns i verksamhetsplanen. En idé som styrelsen diskuterat är att inrätta en ungdomsstyrelse för att låta de unga lotsas in i föreningslivet och för att bättre kunna lyssna in deras idéer. En av ungdomarna, Amanda valdes in i huvudstyrelsen. Nu ser klubbens ledamöter ut enligt följande:

Ordförande: Bo-Marcus Lidström. Ledamöter: Lars Dittlau, Isak Öhrström, Johan Strandberg, Helena Jakobsson, Amanda Fagerlund, Andreas Blixt. Suppleanter: Erik Garmo, Maria Jalakas. Revisor: Therese Nilsson. Valberedning: Helena Levander, Isak Öhrström, Jan Wesström.

FKK_verksamhetsberättelse_2011

FKK_verksamhetsplan 2012