Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb Falu Kanotklubb

Årsmöte 25 januari 2018

Aktuellt | Nyheter | Föreningsinfo | Styrelsen

Falu kanotklubbDet blev en trevlig avslutning på det gångna verksamhetsåret när årsmötet hölls i klubbens konferensvåning. En inbjuden gäst Anita Wahlgren Ljungberg som varit behjälplig åt en familj i Falun, presenterade Leif Stolpe. Sommaren 2017 avled Leif 75 år gammal. Han var mycket idrottsintresserad och dessförinnan hade testamenterat hela sin kvarlåtenskap till ett antal föreningar i Falun, däribland Falu Kanotklubb. Medlen ger föreningen ytterligare möjligheter att göra paddling tillgängligt för alla.

Mötet avklarades med bra och givande diskussioner. Tommy Göransson och Ulf Wernersson avtackades för deras fina insatser i styrelsen. In träder Anna Lindberg och Alva Persson som suppleanter. Vi har ett mycket spännande år framför oss! Har du tankar och idéer för ännu bättre klubbverksamhet, ta gärna kontakt med styrelsen.

Ledamöter för kommande året består av

  • Falu kanotklubbBo-Marcus Lidström (ordf)
  • Andreas Blixt
  • Johan Strandberg
  • Amanda Fagerlund
  • Lena Hagström
  • Lars Dittlau
  • Isak Öhrström
  • Suppleanter: Anna Lindberg och Alva Persson
  • Revisor: Pär Allanson
  • Valberedning: Fredrik Lindberg, Bo Nilsson, Erika Björs

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018

Kalender 2018 (ska uppdateras)